ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
5,387
เดือนที่แล้ว
5,387
ปีนี้
9,340
ปีที่แล้ว
25,447
ทั้งหมด
107,532
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256623 มีนาคม 2566
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ08 มีนาคม 2566
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. จำนวน 5 โครงการ28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. รูปตัววี (ลำเหมืองห้วยฝาย) หมู่ที่ 314 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ20 มกราคม 2566
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ06 มกราคม 2566
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสุสานบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 219 ธันวาคม 2565
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 18 หมู่ที่ 512 ตุลาคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านสันป่าสัก (ห้วยโป่ง) โดยระบบถังกรองน้ำประปาหมู่บ04 ตุลาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256603 ตุลาคม 2565
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 6 โครงการ26 กันยายน 2565
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 207 กรกฎาคม 2565
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 มิถุนายน 2565
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ12 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256501 ตุลาคม 2564
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้าง อบต.บ้านช้าง หมู่ที่ 415 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอะซึผะ แซ่หมี่ หมู่ที่ 528 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสาวหมี่นา หวุ่ยซื่อกู่ หมู่ที่ 528 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บริเวณสวนนางจินตนา มโนขัน หมู่ที่ 421 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยงาช้าง หมู่ที่ 302 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกิ่วยาง หมู่ที่ 302 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 256602 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมหลังคา ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมหลังคาบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 27 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านช้าง13 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านสันป่าสัก (ห้วยโป่ง) หมู่ที่ 112 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสุสานบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 226 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหยวก หมู่ที่ 130 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งปง หมู่ที่ 230 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอุโบสถ์ หมู่ที่ 230 กันยายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์ปฏิบัติธรรม - บ่อขยะ หมู่ที่ 417 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. รูปตัววี (สายกู่เหล็ก) หมู่ที่ 317 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายผาแดง) หมู่ที่ 117 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างสวนนายธรรม ขันทะ หมู่ที่ 217 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 สวนนายศักดิ์ชัย คำจม หมู่ที่ 217 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายวสันต์ แสนยอด หมู่ที่ 217 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 22 บ้านพี่น้องไทยใหญ่ หมู่ที่ 417 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. รูปตัววี (สายทุ่งใหม่-ปางกู่) หมู่ที่ 314 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. รูปตัวยู (สายกอไผ่) หมู่ที่ 314 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. รูปตัววี (สายสวนส้ม-ผาเงิบ) หมู่ที่ 310 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งโดยใช้กล่องลวดตาข่าย อ่างเก็บน้ำทุ่งปง หมู่10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอะซึผะ แซ่หมี่ หมู่ที่ 509 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน น.ส.หมี่นา หวุ่ยซื่อกู่ หมู่ที่ 509 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 บ้านนายอะซาเม แซ่หยี่ หมู่ที่ 509 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประพันธ์ แซ่ย่าง หมู่ที่ 509 กุมภาพันธ์ 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1