ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
3,052
เดือนที่แล้ว
2,839
ปีนี้
23,614
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
96,359
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 18 หมู่ที่ 512 ตุลาคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านสันป่าสัก (ห้วยโป่ง) โดยระบบถังกรองน้ำประปาหมู่บ04 ตุลาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256603 ตุลาคม 2565
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 6 โครงการ26 กันยายน 2565
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 207 กรกฎาคม 2565
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 มิถุนายน 2565
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ12 มกราคม 2565
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 05 ตุลาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256501 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก27 กันยายน 2564
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างพร้อมรื้อถอน14 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก10 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 5 โครงการ02 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง02 กันยายน 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหยวก หมู่ที่ 130 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งปง หมู่ที่ 230 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอุโบสถ์ หมู่ที่ 230 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำห้วยแม่ขะจาน หมู่ที่ 330 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำห้วยฝาย หมู่ที่ 430 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบนสนามกีฬาบ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 530 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาถังเก็บน้ำ (ห้วยโป่ง) หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก27 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านช้าง27 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 จุด ม.1 - ม.523 กันยายน 2565
ประผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย 18 หมู่ที่ 516 กันยายน 2565
ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง01 สิงหาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง01 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง01 สิงหาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 207 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)05 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านช้าง 22 กันยายน 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานกอสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านช้าง22 กันยายน 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาถังเก็บน้ำ (บ้านห้วยโป่ง) หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก20 กันยายน 2565
ประกาศใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 516 กันยายน 2565
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ที่ 5 บ้านศรีดงเย็น13 กันยายน 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง22 กรกฎาคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 มิถุนายน 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 101 มีนาคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 201 มีนาคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 301 มีนาคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 501 มีนาคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 212 มกราคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (หน้าบ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) หมู่ที่ 512 มกราคม 2565
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 417 พฤศจิกายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 หมู่ที่ 216 พฤศจิกายน 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1