ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,777
เดือนที่แล้ว
2,157
ปีนี้
11,358
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
84,103
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห11 ตุลาคม 2560
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256006 ตุลาคม 2560
หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้23 สิงหาคม 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม14 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านต้นลุง31 มีนาคม 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีต29 มีนาคม 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม28 มีนาคม 2560
หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่2 บ้านเ28 มีนาคม 2560
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256007 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจั30 ธันวาคม 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง20 ตุลาคม 2559
|<<<12345

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางมาม่า มาเยอะ) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 108 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายฉ่าย สินลี้) บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 508 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สวนป่าไม้ (บ้านนางอาหมี่เปียฉึก แสนเหลี่ยว) บ้านศรีดงเย08 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.(สวนนายสมบูรณ์ คำหลู่) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 108 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด (บ้านนางอะเลมา เลายี่ปา) หมู่07 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยใช้กล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน บ้านเก๊ามะ07 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 256405 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 256405 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 05 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256402 มีนาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยงาช้าง (สวนนางทองใบ ชัยชนะ) หมู่ 323 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขาน (สวนนายสี ครุฑ) หมู่ 322 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านปางไม้แดง (สวนนายจำรัส สอนง่าย) หมู่22 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย5 (บ้านนายนิคม สิงห์คำ) หมู่ 418 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายจันทร์ คำนราธิป) หมู่ 218 กุมภาพันธ์ 2564
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาข่า หมู่ที่ 108 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่ การใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนนางพรทิวา เตียวตานนท์08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่ การใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนายถวิล คำต๊ะวงศ์ หมู่ที่.108 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่ การใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย.สวนนายปิง ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 108 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย8 บ้านนางจั๋นสม ใจมน 28 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซ1 สวนนางยุพดี ไชยวงค์ ม.428 ตุลาคม 2562
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายชาติ วัฒนา ม.428 ตุลาคม 2562
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สาย.อ่างเก็บน้ำห้วยออกรู ม.428 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 29 สิงหาคม 2562
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 สวนนายปิง ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 125 กรกฎาคม 2562
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านอาข่า หมู่ที่ 125 กรกฎาคม 2562
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านนางยอด ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 125 กรกฎาคม 2562
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ชา สวนนายถวิล คำต๊ะวงค์ หมู่ที่ 125 กรกฎาคม 2562
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 สวนนางพรทิวา เตียวตานนท์ หมู่ที่ 125 กรกฎาคม 2562
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านอาข่า หมู่ที่ 113 มิถุนายน 2562
|<<<123456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5