ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,777
เดือนที่แล้ว
2,157
ปีนี้
11,358
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
84,103
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ25 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน18 กรกฎาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ครั้งที่ 208 กรกฎาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ครั้งที่ 208 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่20 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256212 มิถุนายน 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ12 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210 ตุลาคม 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/256130 สิงหาคม 2561
ประกาศจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256114 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/256105 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน หมู่ที่ 224 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256111 ตุลาคม 2560
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 07 กรกฎาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 256405 กรกฎาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางมาม่า มาเยอะ) หมู่1 29 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายสมบูรณ์ คำหลู่) หมู่129 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนป่าไม้ (บ้านนางอาหมี่เปียฉึก แสนเหลี่ยว) หมู่ 529 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายฉ่าย สินลี้) หมู่ 5 29 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายพบ สุรินทร์) หมู่ 222 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางจินดา พันศรี) หมู่ 122 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (บ้านนายบุญเลิศ แจ้งใจกุล) หมู่ 415 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (สวนนางจินดา อินทนนท์) หมู่ 215 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ 415 มิถุนายน 2564
ายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 256408 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางจินดา พันศรี) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 108 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายพบ สุรินทร์) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 208 มิถุนายน 2564
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. สายกู่เหล็ก หมู่ที่ 314 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านนายสวาท สุรินทร์ ม.311 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายประธาน ครุดนัน) หมู่ที่ 211 สิงหาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า (สวนนายสะอาด กันแก้ว) หมู่ที่ 211 สิงหาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างห้วยแม่กะ (สวนนายสมคิตร์ ดีวงค์) หมู่ที11 สิงหาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 (บ้านนางสาวอริศรา เชียงมือ) หมู่ที่ 517 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ชา (สวนนายคำ ยอดเงิน) หมู่ที่ 103 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) หม03 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยงาช้าง (บริเวณสวนนายบุญ ดอกเขียว) หมู่ที่ 306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านนายประสิทธิ์ สุรินทร์) หมู่ที่ 306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านปางไม้แดง (สวนนายสังวร อาจิน) หมู่ที่ 306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สวนนายจำลอง คุดสีลา หมู่ที่ 220 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยอุโบสถ์ หมู่ที่ 219 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างห้วยแม่กะ (สวนนายแดง แสนยอด) หมู่ที่ 219 ธันวาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ การใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางยอด ปิ่นแก้ว หมู่.108 พฤศจิกายน 2562
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4