ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,777
เดือนที่แล้ว
2,157
ปีนี้
11,358
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
84,103
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ19 ธันวาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุก11 ธันวาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 11 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ11 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ29 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าชุมชน09 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนป่าไม้09 ตุลาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง01 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระงบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต16 กันยายน 2562
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระงบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื16 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน05 กันยายน 2562
รับฟังร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน29 สิงหาคม 2562
รับฟังร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 29 สิงหาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.28 สิงหาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี07 สิงหาคม 2562
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผลการพิจารณาการเสนอราคาตกลง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต OVERLAY สายหมู่03 พฤศจิกายน 2564
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง08 ตุลาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง08 ตุลาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง08 ตุลาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 256405 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)05 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก27 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง20 กันยายน 2564
ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง20 กันยายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 256402 กันยายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคสล.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง06 สิงหาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 256403 สิงหาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเก๊ามะค่า03 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 กรกฎาคม 2564
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งโดยใช้กล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน หมู่ที่ 227 เมษายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บ้านนางอะเลมา เลายี่ปา) หมู่ที่ 527 เมษายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (บ้านนายสุชาติ เลายั้ง) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (บ้านนายดำรง กิติธาวิน) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 17 (บ้านนายวรโชค สวัสดิ์รัตนมัจฉา) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 (บ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยงาช้าง (สวนนางทองใบ ชัยชนะ) หมู่ที่ 302 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยขาน (สวนนายสี ครุฑ) หมู่ที่ 301 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังร.รบ้านปางไม้แดง (สวนนายจำรัส สอนง่าย) หมู01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด (บ้านนายอุ่นเรือน นับ27 มกราคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 5 (บ้านนายนิคม ส15 มกราคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูปพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 523 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (บ้านนายสมบูรณ์ ฟ้าร่วน) หมู่ที่ 416 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 (สวนนางฟองแก้ว ขันแก้ว) หมู่ที่ 416 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกิ่วยาง สวนนางกีฬา แอบคำ ม.314 กันยายน 2563
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3