ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
181
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
941
เดือนที่แล้ว
3,994
ปีนี้
16,643
ปีที่แล้ว
25,447
ทั้งหมด
114,835
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158-:- รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:-  ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบทางการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 
-:- นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ พ.ศ. 2565 วันที่ 13 ธค 65 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 
-:- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต 
-:- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
-:- รายงานการศึกษาวิเคราะห์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา
    ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564
     การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
      การประชุมเรื่อง การสำรวจข้อมูลและการลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
       โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 22 หมู่ที่ 4 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์ปฏิบัติธรรม-บ่อขยะ หมู่ที่ 4 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน หมู่ที่ 5 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.บ้านอาข่าห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดเครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง บ้านอาข่าห้วยโ 
       -:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 
       -:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายผาแดง หมู่ที่ 1 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมสวนนายธรรม ขันทะ -สวนนายอ้าย แก้วมณี หมู่ที่  
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2566) 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาด คสล.รูปตัววี (สายทุ่งใหม่-ปางกู่) หมู่ที่ 3 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาด คสล.รูปตัวยู (สายกอไผ่) หมู่ที่ 3 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาด คสล.รูปตัววี (สายกู่เหล็ก) หมู่ที่ 3 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาด คสล.รูปตัววี (สายสวนส้ม-ผาเงิบ) หมู่ที่ 3 
       -:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       -:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้าง อบต.บ้านช้าง หมู่ที่ 4 
       -:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 
       -:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
       -:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. จำนวน 5 โครงการ 


       กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง