ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
307
เดือนที่แล้ว
1,890
ปีนี้
19,635
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
71,004
ไอพี ของคุณ
3.81.89.248

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 05 ตุลาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256501 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก27 กันยายน 2564
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างพร้อมรื้อถอน14 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก10 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 5 โครงการ02 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง02 กันยายน 2564
ประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง09 สิงหาคม 2564
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง02 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง30 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กท05 กรกฎาคม 2564
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วน29 มิถุนายน 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสอนราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256403 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (บ้านนายจันทร03 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าชุมชน (สวนนายอะลู่ฉ่าย แซ่ย่า03 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำนกแล (สวนนายนิพน เจริญเมือง) หมู03 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านนางอาทิตย์ศรี เดินเมือง) หม03 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก (สวนนางบุญศรี กันทวงค์) หมู03 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน (สวนนายบุญธรรม ขันทะ) หมู่ที03 ธันวาคม 2564
ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายจันทร์แก้ว 01 ธันวาคม 2564
ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก หมู่ที่ 201 ธันวาคม 2564
ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนหมู่ที่ 201 ธันวาคม 2564
ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 201 ธันวาคม 2564
ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ่ำนกแล หมู่ที่ 201 ธันวาคม 2564
ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าชุมชน หมู่ที่ 501 ธันวาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 256405 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต OVERLAY สายหมู่ที่ 4 เชื่อม03 พฤศจิกายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 417 พฤศจิกายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 หมู่ที่ 216 พฤศจิกายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน หมู่ที่ 216 พฤศจิกายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำนกแล หมู่ที่ 216 พฤศจิกายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยลึก หมู่ที่ 216 พฤศจิกายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้าชุมชน หมู่ที่ 516 พฤศจิกายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 405 ตุลาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต สาย หมู่ที่ 4 เชื่อ05 ตุลาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย อบต.พร้อมรื้อถอน14 กันยายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก10 กันยายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง02 สิงหาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 (บ้านนายบุญเลิศ แจ้งใจกุล) บ้านต้นลุง หมู่ที่ 421 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านต้นลุง หมู่ที่ 421 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สวนป่าไม้ (บ้านนางอาหมี่เปียฉึก แสนเหลี่ยว) บ้านศรีดงเย็น 21 พฤษภาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1