ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,009
เดือนที่แล้ว
1,496
ปีนี้
5,567
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
56,936
ไอพี ของคุณ
3.238.250.105

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสอนราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ 03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย5 หมู่ที่ 421 มกราคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 3 โครงการ19 มกราคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 9 โครงการ15 มกราคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 256401 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง26 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.12 มีนาคม 2563
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ07 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ19 ธันวาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุก11 ธันวาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 11 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ11 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ29 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าชุมชน09 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนป่าไม้09 ตุลาคม 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 256405 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 05 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256402 มีนาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยงาช้าง (สวนนางทองใบ ชัยชนะ) หมู่ 323 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขาน (สวนนายสี ครุฑ) หมู่ 322 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านปางไม้แดง (สวนนายจำรัส สอนง่าย) หมู่22 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย5 (บ้านนายนิคม สิงห์คำ) หมู่ 418 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายจันทร์ คำนราธิป) หมู่ 218 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บ้านนายสุชาติ เลายั้ง) หมู่ 518 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 (บ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) หมู่ 518 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (บ้านนายดำรง กิติธาวิน) หมู่ที่ 518 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 (บ้านนายวรโชค สวัสดิ์รัตนมัจฉา) หมู่ 518 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล สายห้วยขาน (สวนนายสี ครุฑ) บ้านปางไม้แดง หมู่ที่ 316 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล (บ้านนายอุ่นเรือน นับถือ) บ้านต้นลุง หมู่ที่ 411 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล สายหลังโรงเรียนบ้านปางไม้แดง (สวนนายจำรัส สอยง่าย) บ้าน11 กุมภาพันธ์ 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (บ้านนายสุชาติ เลายั้ง) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (บ้านนายดำรง กิติธาวิน) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 17 (บ้านนายวรโชค สวัสดิ์รัตนมัจฉา) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 (บ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยงาช้าง (สวนนางทองใบ ชัยชนะ) หมู่ที่ 302 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยขาน (สวนนายสี ครุฑ) หมู่ที่ 301 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังร.รบ้านปางไม้แดง (สวนนายจำรัส สอนง่าย) หมู01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด (บ้านนายอุ่นเรือน นับ27 มกราคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 5 (บ้านนายนิคม ส15 มกราคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูปพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 523 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (บ้านนายสมบูรณ์ ฟ้าร่วน) หมู่ที่ 416 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 (สวนนางฟองแก้ว ขันแก้ว) หมู่ที่ 416 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกิ่วยาง สวนนางกีฬา แอบคำ ม.314 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. สายกู่เหล็ก หมู่ที่ 314 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านนายสวาท สุรินทร์ ม.311 กันยายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1