ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,057
เดือนที่แล้ว
2,057
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
62,782
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง30 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กท05 กรกฎาคม 2564
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วน29 มิถุนายน 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสอนราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง24 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านเก๊ามะ 10 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านต้นลุง 10 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านต้นลุง10 มิถุนายน 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสอนราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสอนราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ 03 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย5 หมู่ที่ 421 มกราคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 3 โครงการ19 มกราคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 9 โครงการ15 มกราคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 256401 ตุลาคม 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 07 กรกฎาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 256405 กรกฎาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางมาม่า มาเยอะ) หมู่1 29 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายสมบูรณ์ คำหลู่) หมู่129 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนป่าไม้ (บ้านนางอาหมี่เปียฉึก แสนเหลี่ยว) หมู่ 529 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายฉ่าย สินลี้) หมู่ 5 29 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายพบ สุรินทร์) หมู่ 222 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางจินดา พันศรี) หมู่ 122 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (บ้านนายบุญเลิศ แจ้งใจกุล) หมู่ 415 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (สวนนางจินดา อินทนนท์) หมู่ 215 มิถุนายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ 415 มิถุนายน 2564
ายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 256408 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางจินดา พันศรี) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 108 มิถุนายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 (บ้านนายบุญเลิศ แจ้งใจกุล) บ้านต้นลุง หมู่ที่ 421 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านต้นลุง หมู่ที่ 421 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สวนป่าไม้ (บ้านนางอาหมี่เปียฉึก แสนเหลี่ยว) บ้านศรีดงเย็น 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายฉ่าย สินลี้) บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 521 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายสมบูรณ์ คำหลู่) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางจินดา พันศรี) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 120 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางมาม่า มาเยอะ) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 120 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายพบ สุรินทร์) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 220 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 (สวนนางจินดา อินทนนท์) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 220 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งโดยใช้กล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน หมู่ที่ 227 เมษายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บ้านนางอะเลมา เลายี่ปา) หมู่ที่ 527 เมษายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (บ้านนายสุชาติ เลายั้ง) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (บ้านนายดำรง กิติธาวิน) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 17 (บ้านนายวรโชค สวัสดิ์รัตนมัจฉา) หมู่ที่ 503 กุมภาพันธ์ 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1