ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
913
เดือนที่แล้ว
1,361
ปีนี้
913
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
52,282
ไอพี ของคุณ
18.215.185.97

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 256401 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง26 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.12 มีนาคม 2563
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ07 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ19 ธันวาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุก11 ธันวาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 11 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ11 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ29 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าชุมชน09 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนป่าไม้09 ตุลาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง01 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระงบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต16 กันยายน 2562
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระงบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื16 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน05 กันยายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)08 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 256306 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256302 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ16 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 256304 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 256306 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563)06 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 256308 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายประธาน ครุดนัน) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 226 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างห้วยแม่กะ (สวนนายสมคิตร์ ดีวงค์) บ้านเก๊ามะค่า 26 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า (สวนนายสะอาด กันแก้ว) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 26 สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 256307 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 19 (บ้านนางสาวอริศรา เชียงมือ) บ้านศรีดงเย็น หมู่29 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 122 กรกฎาคม 2563
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) บ้านสัน20 กรกฎาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 5 (บ้านนายนิคม ส15 มกราคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูปพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 523 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (บ้านนายสมบูรณ์ ฟ้าร่วน) หมู่ที่ 416 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 (สวนนางฟองแก้ว ขันแก้ว) หมู่ที่ 416 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกิ่วยาง สวนนางกีฬา แอบคำ ม.314 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. สายกู่เหล็ก หมู่ที่ 314 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านนายสวาท สุรินทร์ ม.311 กันยายน 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายประธาน ครุดนัน) หมู่ที่ 211 สิงหาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า (สวนนายสะอาด กันแก้ว) หมู่ที่ 211 สิงหาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างห้วยแม่กะ (สวนนายสมคิตร์ ดีวงค์) หมู่ที11 สิงหาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 (บ้านนางสาวอริศรา เชียงมือ) หมู่ที่ 517 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ชา (สวนนายคำ ยอดเงิน) หมู่ที่ 103 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) หม03 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยงาช้าง (บริเวณสวนนายบุญ ดอกเขียว) หมู่ที่ 306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านนายประสิทธิ์ สุรินทร์) หมู่ที่ 306 กุมภาพันธ์ 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1