ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
12,253
ปีที่แล้ว
15,667
ทั้งหมด
43,688
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.12 มีนาคม 2563
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ07 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ19 ธันวาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุก11 ธันวาคม 2562
รับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 11 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ11 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ29 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าชุมชน09 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนป่าไม้09 ตุลาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง01 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระงบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต16 กันยายน 2562
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระงบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื16 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน05 กันยายน 2562
รับฟังร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน29 สิงหาคม 2562
รับฟังร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 29 สิงหาคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 256307 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 19 (บ้านนางสาวอริศรา เชียงมือ) บ้านศรีดงเย็น หมู่29 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 122 กรกฎาคม 2563
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) บ้านสัน20 กรกฎาคม 2563
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ชา (สวนนายคำ ยอดเงิน) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 120 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ชา (สวนนายคำ ยอดเงิน) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 116 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) บ้านสัน16 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 256310 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)03 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 256309 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 256313 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 256308 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)07 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ24 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256304 มีนาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 (บ้านนางสาวอริศรา เชียงมือ) หมู่ที่ 517 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ชา (สวนนายคำ ยอดเงิน) หมู่ที่ 103 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) หม03 กรกฎาคม 2563
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยงาช้าง (บริเวณสวนนายบุญ ดอกเขียว) หมู่ที่ 306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านนายประสิทธิ์ สุรินทร์) หมู่ที่ 306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านปางไม้แดง (สวนนายสังวร อาจิน) หมู่ที่ 306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สวนนายจำลอง คุดสีลา หมู่ที่ 220 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยอุโบสถ์ หมู่ที่ 219 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างห้วยแม่กะ (สวนนายแดง แสนยอด) หมู่ที่ 219 ธันวาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ การใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางยอด ปิ่นแก้ว หมู่.108 พฤศจิกายน 2562
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาข่า หมู่ที่ 108 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่ การใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนนางพรทิวา เตียวตานนท์08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่ การใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนายถวิล คำต๊ะวงศ์ หมู่ที่.108 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่ การใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย.สวนนายปิง ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 108 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย8 บ้านนางจั๋นสม ใจมน 28 ตุลาคม 2562
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1