ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,695
เดือนที่แล้ว
2,008
ปีนี้
17,083
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
68,452
ไอพี ของคุณ
3.237.16.210

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 05 ตุลาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256501 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก27 กันยายน 2564
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างพร้อมรื้อถอน14 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก10 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 5 โครงการ02 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง02 กันยายน 2564
ประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง09 สิงหาคม 2564
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง02 สิงหาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง30 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กท05 กรกฎาคม 2564
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วน29 มิถุนายน 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสอนราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง24 มิถุนายน 2564
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง08 ตุลาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง08 ตุลาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง08 ตุลาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 256405 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)05 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก27 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง20 กันยายน 2564
ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง20 กันยายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 256402 กันยายน 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคสล.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง06 สิงหาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 256403 สิงหาคม 2564
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเก๊ามะค่า03 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 221 กรกฎาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 405 ตุลาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต สาย หมู่ที่ 4 เชื่อ05 ตุลาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย อบต.พร้อมรื้อถอน14 กันยายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก10 กันยายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง02 สิงหาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 228 มิถุนายน 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 (บ้านนายบุญเลิศ แจ้งใจกุล) บ้านต้นลุง หมู่ที่ 421 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านต้นลุง หมู่ที่ 421 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สวนป่าไม้ (บ้านนางอาหมี่เปียฉึก แสนเหลี่ยว) บ้านศรีดงเย็น 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายฉ่าย สินลี้) บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 521 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายสมบูรณ์ คำหลู่) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางจินดา พันศรี) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 120 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางมาม่า มาเยอะ) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 120 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายพบ สุรินทร์) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 220 พฤษภาคม 2564
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 (สวนนางจินดา อินทนนท์) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 220 พฤษภาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1