ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,815
ปีนี้
16,952
ปีที่แล้ว
15,667
ทั้งหมด
48,387
ไอพี ของคุณ
3.228.8.80


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี2563

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) ต้องชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะ ปี 2563)
***ชำระภาษี ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น 

หากเกินกำหนด  ต้องเสีย "เบี้ยปรับ"
- ร้อยละ 10 กรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
- ร้อยละ 20 ชำระภายในเวลาที่กำหนดตามหนังสือแจ้งเตือน
- ร้อยละ 40 กรณีเกินกำหนดเวลาหลังได้รับหนังสือแจ้งเตือน
**เบี้ยปรับของค่าภาษีที่ค้างชำระ**

ทั้งนี้ ยังต้องเสีย "เงินเพิ่ม"
อีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีที่ค้างชำระผ่านไปกี่เดือน ก็เพิ่มไปเรื่อยๆๆ 

หากเกินกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเตือน 
กฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งสำนักงานที่ดินเพื่อ [อายัด] กรรมสิทธิ์ที่ดิน

#มาตรา59 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
"การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะกระทำมิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจาก อปท.ว่ามีภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

อีกทั้ง  #มาตรา 62 ได้กำหนดวิธีการไว้เพิ่มเติมอีก คือ
หากพ้น 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ อปท.ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้างชำระ


 
21 กรกฎาคม 2563