ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,009
เดือนที่แล้ว
1,496
ปีนี้
5,567
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
56,936
ไอพี ของคุณ
3.238.250.105
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
31 มีนาคม 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

29 มกราคม 2564

การขยายเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
26 มกราคม 2564

ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี และ หลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือ COVID19ระลอกใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
21 มกราคม 2564

รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
05 มกราคม 2564

ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
22 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์  ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
????ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย????
✔️อัตราภาษีป้ายปี 2564 ปรับเพิ่ม ติดเท่าที่จำเป็นนะคะ !
✔️เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย⏰
✔️เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี
✔️ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท
✔️ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้
มกราคม-มีนาคม คิด100%
เมษายน-มิถุนายน คิด75%
กรกฎาคม-กันยายน คิด50%
ตุลาคม-ธันวาคม คิด25%
✔️อัตราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนติเมตร)
18 ธันวาคม 2563

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
18 ธันวาคม 2563

ขอขยายเวลาประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ร.ด. 3 / 4) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
01 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบทางการเงินอื่นๆ ประจำปรงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
09 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
29 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (113 รายการ)