ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,695
เดือนที่แล้ว
2,008
ปีนี้
17,083
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
68,452
ไอพี ของคุณ
3.237.16.210
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25 ตุลาคม 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
11 สิงหาคม 2564

รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564- เดือน มิถุนายน2564),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564- เดือน มิถุนายน2564)

08 กรกฎาคม 2564

ประกาศการกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
22 มิถุนายน 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยที่ 2 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
10 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
09 มิถุนายน 2564

แจ้งการเปิดใช้งานและประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

https://www.nacc.go.th/categorydetail/20210314195056128/toolbox?

01 มิถุนายน 2564

ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
16 พฤษภาคม 2564

รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2564- เดือนมีนาคม2564),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
26 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
01 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
31 มีนาคม 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

04 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (158 รายการ)