ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
307
เดือนที่แล้ว
1,890
ปีนี้
19,635
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
71,004
ไอพี ของคุณ
3.81.89.248
1
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน ประเภทโควตาพิเศษ ผู้นำชุมชม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ตามโครงการคนดีศักดิ์ศรีชุมชนเยาวชนคนอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  http://www.cmtc.ac.th หัวข้อ "โควต้าพิเศษผู้นำชุมชน"

 

10 สิงหาคม 2564

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ค. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ขอเชิญชวน บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา และร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com

30 กรกฎาคม 2564

จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

1.บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาที่ใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้านช้างใน

2.บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาที่ใช่ร่วมกับโรงเรียนบ้านช้างใน

3.บ้านปางไม้แดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาที่ใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้านปางไม้แดง

4.บ้านต้นลุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาฟุตบอล

5.บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาฟุตบอล และสนามกีฬาตะกร้อ

20 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม

มีการดำเนินการ ดังนี้

1.อาชีพเกษตรกรรม

2.อาชีพปศุสัตว์

3.อาชีพการทำอาหาร

4.อาชีพคหกรรม

5.อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

6.อาชีพการบริการ

7.อาชีพอื่น ๆ

20 กรกฎาคม 2564

การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

มีการดำเนินการ ดังนี้

1.จัดให้มีห้องน้ำสาธารณะ (1 ห้อง)

2.จัดให้มีถังขยะ 1 ถัง

3.จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ศาลา ซุ้มพักคอย ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอี้ 

4.จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่างๆ 1จุด

5.จัดให้มีป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว 1 ป้าย

6.จัดให้มีลานทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

7.จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ท่องเที่ยว

8.จัดให้มีการจัดซุ้ม/ประตูทางเข้า/ทางเข้าที่เป็นกิจจะลักษณะ

20 กรกฎาคม 2564

สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

มีการดำเนินงานดังนี้

1.มีการจัดทำแผ่นผับ

2.มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่นๆ

3.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

 

20 กรกฎาคม 2564

ประชุมเพื่อบูรณาการร่วมกัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง/กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านช้าง/
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้แดง/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างใน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง

12 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านช้าง ด้านสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมสตรีแบ่งปันรักปล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
08 กรกฎาคม 2564

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
10 มีนาคม 2564

พ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมรับมือช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

กู้ชีพ - กู้ภัย นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่แตงอย่างปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
11 มกราคม 2564

กิจกรรม พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
08 มกราคม 2564

ออกให้บริการน้ำอุปโภคตามแท็งค์น้ำในหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
07 มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)