ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,057
เดือนที่แล้ว
2,057
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
62,782
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ค. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ขอเชิญชวน บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา และร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com

30 กรกฎาคม 2564

จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

1.บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาที่ใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้านช้างใน

2.บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาที่ใช่ร่วมกับโรงเรียนบ้านช้างใน

3.บ้านปางไม้แดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาที่ใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้านปางไม้แดง

4.บ้านต้นลุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาฟุตบอล

5.บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง มีสนามกีฬาฟุตบอล และสนามกีฬาตะกร้อ

20 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม

มีการดำเนินการ ดังนี้

1.อาชีพเกษตรกรรม

2.อาชีพปศุสัตว์

3.อาชีพการทำอาหาร

4.อาชีพคหกรรม

5.อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

6.อาชีพการบริการ

7.อาชีพอื่น ๆ

20 กรกฎาคม 2564

การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

มีการดำเนินการ ดังนี้

1.จัดให้มีห้องน้ำสาธารณะ (1 ห้อง)

2.จัดให้มีถังขยะ 1 ถัง

3.จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ศาลา ซุ้มพักคอย ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอี้ 

4.จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่างๆ 1จุด

5.จัดให้มีป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว 1 ป้าย

6.จัดให้มีลานทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

7.จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ท่องเที่ยว

8.จัดให้มีการจัดซุ้ม/ประตูทางเข้า/ทางเข้าที่เป็นกิจจะลักษณะ

20 กรกฎาคม 2564

สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

มีการดำเนินงานดังนี้

1.มีการจัดทำแผ่นผับ

2.มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่นๆ

3.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

 

20 กรกฎาคม 2564

ประชุมเพื่อบูรณาการร่วมกัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง/กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านช้าง/
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้แดง/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างใน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง

12 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านช้าง ด้านสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมสตรีแบ่งปันรักปล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
08 กรกฎาคม 2564

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
10 มีนาคม 2564

พ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมรับมือช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

กู้ชีพ - กู้ภัย นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่แตงอย่างปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
11 มกราคม 2564

กิจกรรม พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
08 มกราคม 2564

ออกให้บริการน้ำอุปโภคตามแท็งค์น้ำในหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
07 มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

13 ตุลาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)