ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
3,052
เดือนที่แล้ว
2,839
ปีนี้
23,614
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
96,359
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140
1
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
23 พฤศจิกายน 2565

รายงานการศึกษาวิเคราะห์          ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

 

  • รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
  • รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
28 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ.2565 - 2570),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
22 กันยายน 2565

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
22 กันยายน 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
01 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
26 กรกฎาคม 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
15 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 

คือ นางปวริศา ศรสุรินทร์  

11 กรกฎาคม 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
20 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายงานแสดงผลการดำงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศ   รายงานแสดงผลการดำงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

18 เมษายน 2565

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ 053-047889

11 กุมภาพันธ์ 2565

 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
24 มกราคม 2565

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น

12 มกราคม 2565

มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

12 มกราคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (202 รายการ)