ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
3,052
เดือนที่แล้ว
2,839
ปีนี้
23,614
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
96,359
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140
1
ตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 5 บ้านศรีดงเย็น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 15 มีนาคม 2565

นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้มอบหมายรองนายก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 และทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ หมูที่ 5 ตัดกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน

15 มีนาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง นำโดย นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ลงพื้นที่มองสิ่งของ อุปโภค บริโภคให้ผู้ที่กักตัว เพื่อที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

21 กุมภาพันธ์ 2565

ตั้งศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง นำโดยนายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาฯและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างทุกท่าน ได้ทำการไหว้ศาลพระภูมิ ทำพิธีอัญเชิญและบวงสรวง เพื่อส่งเทวดามาปกป้องรักษา คุ้มครองเพื่อความเป็นสิริมงคล

17 กุมภาพันธ์ 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง นำโดย นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างลงพื้นที่มอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ให้ผู้ที่กักตัวเพื่อพี่ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

17 กุมภาพันธ์ 2565

ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้มอบหมายกองช่าง กับทีมงานป้องกันฯลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก เนื่องจากชาวบ้านยื่นคำร้องขอซ่อมแซมไฟกิ่ง เพราะไฟกิ่งออกเองตลอดทั้งวัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

10 กุมภาพันธ์ 2565

พ่นยาฆ่าเชื้อร้านขายของชำ ร้านอาหาร และบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างได้มอบหมายให้ทีมงานป้องกันฯ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อร้านขายของชำ ร้านอาหาร และบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป

10 กุมภาพันธ์ 2565

ส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ส่งโรงพยาบาลสนาม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้รับการประสานจากทาง รพสต.บ้านต้นลุง พบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 และได้ประสานส่งโรงพยาบาลแม่แตง เพื่อทำการตรวจร่างกายการแพร่กระจายเชื้อลงสู่ปอด ทั้งนี้ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสนามเพื่อทำการรักษาต่อไป

09 กุมภาพันธ์ 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง นำโดยนายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวเพื่อที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 )

02 กุมภาพันธ์ 2565

งานทำถนนคอนกรีต บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง นำโดยนายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานสภา รองปลัด ลงพื้นที่ตรวจงานทำถนนคอนกรีต บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

02 กุมภาพันธ์ 2565

ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำปะปาของหมู่บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างได้มอบหมาย สอบต. หมู่ที่ 2 ร่วมกับกองช่าง ทีมงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเก๊ามะค่า ดูแลการดำเนินการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำปะปาหมู่บ้าน และได้ซ่อมแซมไฟกิ่ง ตัดต้นไม้ตามถนนและซอยหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

31 มกราคม 2565

ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ 4 บ้านต้นลุง และ ล้างถนน หมู่ 5 บ้านศรีดงเย็น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบหมาย กองช่างกับทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งตามถนนและซอยหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง พร้อมกับ ล้างถนนหมู่ที่ 5 บ้านศรีดงเย็น เพื่อจัดงานปีใหม่ และงานตรุษจีนของชนเผ่าลีซู ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

27 มกราคม 2565

งานวันรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง นำโดย นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วน คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพานพุ่มงานรัฐพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ณ บริเวณพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

25 มกราคม 2565

อบรมโครงการ การจัดการสอนแยกขยะให้ถูกวิธีและให้ระบบการกำจัดอย่างถูกต้องในชุมชม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

วันที่ 22 มกราคม 2565

นายสมคิตร์ ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการสอนแยกขยะให้ถูกวิธีและให้ระบบการกำจัดอย่างถูกต้องในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ในการอบรม

22 มกราคม 2565

ล้างถนนสายหลัก เนื่องจากฝนตกหนัก ดินสไลด์สองข้างทาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

นายสมคิตร์ ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบหมายทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ล้างถนนสายหลัก ตำบลบ้านช้าง เพื่อทำการล้างถนน เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้ดินสไลด์สองข้างทาง ถนนลื่น เกิดอุบัติเหตุ สัญจรลำบาก

20 มกราคม 2565

ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

นายสมคิตร์  ดีวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบหมายให้ รองนายก กองช่างกับทีมงานป้องกัน ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งตามถนนและซอยในหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน หมู่ที่ 5 ต.บ้านศรีดงเย็น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

18 มกราคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (59 รายการ)