ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
5,387
เดือนที่แล้ว
5,387
ปีนี้
9,340
ปีที่แล้ว
25,447
ทั้งหมด
107,532
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

   ตำบลบ้านช้าง เดิมตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลกื้ดช้าง ต่อมาได้อพยพมาอยู่โดยควานช้างนำช้างจำนวนหลายเชือกมาด้วย เริ่มก่อตั้งอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านสันป่าสัก หมู่ 2 บ้านเก๊ามะค่า หมู่ 3 บ้านปางไม้แดง ใช้ชื่อว่า "ตำบลบ้านช้าง" เพราะควานช้างนำช้างจำนวนมากมาอยู่ด้วย จึงเป็นที่มาของตำบล ต่อมาได้แยกหมู่บ้านปางไม้แดงขึ้นอีกหมู่บ้านเป็นหมู่ 4 และปัจจุบันตำบลบ้านช้างได้แยกหมู่บ้านขึ้นอีกหมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านศรีดงเย็น จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่
  ตำบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่แตง

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ       ติดกับ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้           ติดกับ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก   ติดกับ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก    ติดกับ ต.สบเปิง, เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค
   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 786 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 242 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
   ระยะห่างจากอำเภอแม่แตงประมาณ 13 กม. ใช้เส้นทางแม่มาลัย - ปาย (แยกจากถนนโชตนา หมายเลข 107 บริเวณตลาดแม่มาลัย) เข้าไปประมาณ 2 กม. แยกเข้าถนน รพช.หมายเลข 4025 สายห้วยไร่ - กื้ดช้าง ระยะทาง 9 กม.