ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,009
เดือนที่แล้ว
1,496
ปีนี้
5,567
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
56,936
ไอพี ของคุณ
3.238.250.105-:- ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564 
-:- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- การขยายเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 
-:- ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี และ หลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือ COVID19ระลอกใหม่ 
-:- รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563) 
-:- ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564 
เตรียมรับมือช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ว
กู้ชีพ - กู้ภัย นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่แตงอย่างปลอดภัย
กิจกรรม พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง
ออกให้บริการน้ำอุปโภคตามแท็งค์น้ำในหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)  
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยงาช้าง (สวนนางทองใบ ชัยชนะ) หมู่ 3 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขาน (สวนนายสี ครุฑ) หมู่ 3 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านปางไม้แดง (สวนนายจำรัส สอนง่าย) หมู่ 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย5 (บ้านนายนิคม สิงห์คำ) หมู่ 4 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายจันทร์ คำนราธิป) หมู่ 2 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บ้านนายสุชาติ เลายั้ง) หมู่ 5 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 (บ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) หมู่ 5 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (บ้านนายดำรง กิติธาวิน) หมู่ที่ 5 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 (บ้านนายวรโชค สวัสดิ์รัตนมัจฉา) หมู่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล สายห้วยขาน (สวนนายสี ครุฑ) บ้านปางไม้แดง หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล (บ้านนายอุ่นเรือน นับถือ) บ้านต้นลุง หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล สายหลังโรงเรียนบ้านปางไม้แดง (สวนนายจำรัส สอยง่าย) บ้าน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยงาช้าง (สวนนางทองใบ ชัยชนะ) บ้านปางไม้แดง หมู่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล (สวนนายจันทร์ คำนราธิป) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอย 19(บ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอย 2 (บ้านนายสุชาติ เลายั้ง) บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอย 5 (บ้านนายดำรง กิติธาวิน) บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง