ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,695
เดือนที่แล้ว
2,008
ปีนี้
17,083
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
68,452
ไอพี ของคุณ
3.237.16.210-:- ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) 
-:- รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564- เดือน มิถุนายน2564) 
-:- ประกาศการกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ 
-:- แจ้งการเปิดใช้งานและประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) 
-:- ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
-:- รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2564- เดือนมีนาคม2564) 
-:- ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษฯ
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ค. 2564
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขัน
กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม
การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
-:- สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต สาย หมู่ที่ 4 เชื่อ 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย อบต.พร้อมรื้อถอน 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างพร้อมรื้อถอน 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 5 โครงการ 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง