ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,107
เดือนที่แล้ว
1,898
ปีนี้
14,487
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
65,856
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116-:- ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) 
-:- รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564- เดือน มิถุนายน2564) 
-:- ประกาศการกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ 
-:- แจ้งการเปิดใช้งานและประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) 
-:- ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
-:- รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2564- เดือนมีนาคม2564) 
-:- ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  
-:- ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษฯ
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ค. 2564
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขัน
กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม
การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย อบต.พร้อมรื้อถอน 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างพร้อมรื้อถอน 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน 5 โครงการ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคสล.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเก๊ามะค่า 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังตกตะกอน คสล. บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)  
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กท 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางมาม่า มาเยอะ) หมู่1  


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง