ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
307
เดือนที่แล้ว
1,890
ปีนี้
19,635
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
71,004
ไอพี ของคุณ
3.81.89.248-:- ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565 
-:- ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) 
-:- รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564- เดือน มิถุนายน2564) 
-:- ประกาศการกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ 
-:- แจ้งการเปิดใช้งานและประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) 
-:- ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษฯ
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ค. 2564
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขัน
กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม
การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (บ้านนายจันทร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าชุมชน (สวนนายอะลู่ฉ่าย แซ่ย่า 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำนกแล (สวนนายนิพน เจริญเมือง) หมู 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บ้านนางอาทิตย์ศรี เดินเมือง) หม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก (สวนนางบุญศรี กันทวงค์) หมู 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน (สวนนายบุญธรรม ขันทะ) หมู่ที 
-:- ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายจันทร์แก้ว  
-:- ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนหมู่ที่ 2 
-:- ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ่ำนกแล หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศ ผลการพิจารณการเสนอราคาตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าชุมชน หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำนกแล หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยลึก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้าชุมชน หมู่ที่ 5 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง