ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,866
ปีนี้
17,919
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
90,664
ไอพี ของคุณ
18.208.187.128-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
-:- ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ.2565 - 2570) 
-:- แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
-:- นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายงานแสดงผลการดำงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 
-:- ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 5 บ้านศรีดงเย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา
ตั้งศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา
ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พ่นยาฆ่าเชื้อร้านขายของชำ ร้านอาหาร และบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง
-:- ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ที่ 5 บ้านศรีดงเย็น 
-:- ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 จุด บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด (หน้าบ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) หมู่ที่ 5 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง