ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
12,253
ปีที่แล้ว
15,667
ทั้งหมด
43,688
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่2 ประจำปี 2563  
-:- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี2563 
-:- ประกาศขยายเวลาราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ส่วนที่เหลือ)  
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ครั้งที่ 1 เฉพาะบางส่วน 
-:- รายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือน มีนาคม 2563 
-:- ประกาศเลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563) 
-:- ประกาศขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้า 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่1 (เฉพาะบางส่วน) ประจำปี 2563
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
การประชุมเรื่อง การสำรวจข้อมูลและการลงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
รุกล้ำลำน้ำห้วยสาธารณะ
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม ประประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 19 (บ้านนางสาวอริศรา เชียงมือ) บ้านศรีดงเย็น หมู่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) บ้านสัน 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ชา (สวนนายคำ ยอดเงิน) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 (บ้านนางสาวอริศรา เชียงมือ) หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ชา (สวนนายคำ ยอดเงิน) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) บ้านสัน 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ชา (สวนนายคำ ยอดเงิน) หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านอาข่า (ทางเข้าสวนนายถวิล คำต๊ะวงค์) หม 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2563 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ สุรินทร์) หมู่ที่ 3 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง