ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
913
เดือนที่แล้ว
1,361
ปีนี้
913
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
52,282
ไอพี ของคุณ
18.215.185.97-:- ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี 2564  
-:- ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
-:- ขอขยายเวลาประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ร.ด. 3 / 4) ประจำปี 2564 
-:- งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบทางการเงินอื่นๆ ประจำปรงบประมาณ 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  
-:- ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิง 
-:- การชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง 
กู้ชีพ - กู้ภัย นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่แตงอย่างปลอดภัย
กิจกรรม พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง
ออกให้บริการน้ำอุปโภคตามแท็งค์น้ำในหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่1 (เฉพาะบางส่วน) ประจำปี 2563
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 5 (บ้านนายนิคม ส 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูปพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (บ้านนายสมบูรณ์ ฟ้าร่วน) หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 (สวนนางฟองแก้ว ขันแก้ว) หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกิ่วยาง สวนนางกีฬา แอบคำ ม.3 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. สายกู่เหล็ก หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านนายสวาท สุรินทร์ ม.3 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายประธาน ครุดนัน) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างห้วยแม่กะ (สวนนายสมคิตร์ ดีวงค์) บ้านเก๊ามะค่า  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า (สวนนายสะอาด กันแก้ว) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง