ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
2,100
เดือนที่แล้ว
1,672
ปีนี้
2,100
ปีที่แล้ว
25,447
ทั้งหมด
100,292
ไอพี ของคุณ
3.239.119.61-:-  ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบทางการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 
-:- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต 
-:- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
-:- รายงานการศึกษาวิเคราะห์  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
-:- ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ.2565 - 2570) 
-:- แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 
ตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 5 บ้านศรีดงเย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา
ตั้งศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา
ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พ่นยาฆ่าเชื้อร้านขายของชำ ร้านอาหาร และบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านช้าง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านสันป่าสัก (ห้วยโป่ง) หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านสันป่าสัก (ห้วยโป่ง) หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณที่ทำการ อบต.บ้านช้าง 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสุสานบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสุสานบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 18 หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านสันป่าสัก (ห้วยโป่ง) โดยระบบถังกรองน้ำประปาหมู่บ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหยวก หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งปง หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอุโบสถ์ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำห้วยแม่ขะจาน หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำห้วยฝาย หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบนสนามกีฬาบ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาถังเก็บน้ำ (ห้วยโป่ง) หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านช้าง 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 6 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 จุด ม.1 - ม.5 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง