ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,023
เดือนที่แล้ว
1,616
ปีนี้
8,710
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
60,079
ไอพี ของคุณ
34.236.187.155-:- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ 
-:- แจ้งการเปิดใช้งานและประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) 
-:- รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2564- เดือนมีนาคม2564) 
-:- ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  
-:- ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2564 
-:- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
เตรียมรับมือช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ว
กู้ชีพ - กู้ภัย นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่แตงอย่างปลอดภัย
กิจกรรม พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง
ออกให้บริการน้ำอุปโภคตามแท็งค์น้ำในหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (บ้านนายบุญเลิศ แจ้งใจกุล) หมู่ 4 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (สวนนางจินดา อินทนนท์) หมู่ 2 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ 4 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านเก๊ามะ  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านต้นลุง  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านต้นลุง 
-:- ายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางจินดา พันศรี) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายพบ สุรินทร์) บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางมาม่า มาเยอะ) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายฉ่าย สินลี้) บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สวนป่าไม้ (บ้านนางอาหมี่เปียฉึก แสนเหลี่ยว) บ้านศรีดงเย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.(สวนนายสมบูรณ์ คำหลู่) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 (บ้านนายบุญเลิศ แจ้งใจกุล) บ้านต้นลุง หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านต้นลุง หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สวนป่าไม้ (บ้านนางอาหมี่เปียฉึก แสนเหลี่ยว) บ้านศรีดงเย็น  
-:- ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายฉ่าย สินลี้) บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสอนราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ  
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สวนนายสมบูรณ์ คำหลู่) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่  
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางจินดา พันศรี) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง